خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

کتاب نظریه عقد در فقه جعفری

nazarie aghdفقه اسلامی در دوران معاصر، تحولاتی مهم را از سر گذرانده است. تدوین موسوعه های فقهی، پرداختن به فقه مقارن و برگزاری کنفرانس های فقهی، جلوه هایی از این تحول است.  مولف کتاب مرحوم استاد هاشم معروف الحسنی یکی از عالمان پیشگام در حوزه مطالعات اسلامی و عرصه های جدید فقه شیعی است و آثار فراوانی در زمینه مطالعات اسلامی اعم از کلام، حدیث، فقه و تاریخ به جای گذاشته است.
کتاب نظریه عقد در فقه جعفری ترجمه دکتر علی بنایی از آثار ابتکاری و کارآمد هاشم معروف الحسنی در حوزه مطالعات فقه امامیه است و در این کتاب نظریه عقد در فقه جعفری که حاوی اصول و امهات معاملات است، تشریح شده است.
کتاب حاضر مشتمل بر هفت فصل به انضمام اصلاح نامه فقهی می باشد و دارای ترجمه ای روان و متعهد به متن اصلی عربی کتاب است.
این کتاب با همکاری انتشارات نورمطاف و مجتمع فرهنگی آموزش طلوع مهر با قیمت 200 هزار ریال در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.