خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

زندگی نامه:

دروس ادبیات فارسی و عربی و مقدمات را نزد پدرم فرا گرفتم. شرح لمعه را در محضر شهید محراب آیت الله صدوقی  و قوانین را نزد امام موسی صدر خواندم. رسائل و مکاسب را نزد آیت الله مشکینی و کفایه را در محضر آیت الله سلطانی گذراندم. خارج را از بحث مرحوم آیت العظمی بروجردی (ره)، آیت الله العظمی امام خمینی(ره) و آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) بهره مند شدم.

 از آغاز تحصیل، به ترجمه و تألیف و همچنین فن سخنرانی علاقه مند بودم. اولین جزوه ای که نوشتم ترجمه فوائد الرجبیه مرحوم محدث قمی بود که البته به چاپ نرسید . در سال 1340 شمسی بنا به دعوت نماینده مرجوم آیت الله برو جردی در دورود، مرحوم حجت الاسلام حاج سید احمد مشرف، به صورت موقت به دورود لرستان مهاجرت کردم و تا سال 1362 شمسی در آن شهر اقامت نمودم و به انجام وظیفه تبلیغ وارشادپرداختم.

در دورود علاوه بر تدریس در حوزه علمیه و سخنرانی های عمومی و جلسات مخصوص جوانان و بانوان، اقدام به نشر یک سلسله کتاب ها و جزوه های علمی –مذهبی نمودم که در نهایت به صورت یک جلد کتاب به نام «تعالیم آسمانی اسلام » چندین بار و به تیراژ وسیع چاپ و منتشر گردید و به زبانهای انگلیسی، اردو وکردی نیز در خارج از کشور ترجمه ومنتشر شد.

آثار منتشر شده:

1-زندگانی رهبران اسلام- ترجمه انوار البهیه ، تالیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی

2- زندگامی اباعبدالله الحسین(ع)- ترجمه اللهوف ، تألیف مرحوم سید ابن ظاوس

3- قصص قرآن در دو جلد از آغاز خلقت تا تا رحلت خاتم انبیا (ص)

4- تعالیم آسمانی اسلام

5- هدیه اهل بیت (ع) شامل ادعیه و اذکار مختلف

6- دعاهای معتبر برای ارتباط با خدا

7- زندگی نامه مرحوم محدث قمی که در مقدمه کتاب منازل الآخره  جاپ شده است

8 زندگی نامه مرحوم آیت الله کاشف الغطا که در مقدمه کتاب (زمین و تربیت حسینی) چاپ شده است 9- زندگی نامه حضرت امام صادق (ع) که د رمقدمه (مغز متفکر جهان شیعه) چاپ شده است.

10- آیات شیطانی(که به صورت یک داستان تنظیم شده است.

11- سیری در شرح نهج البلاغه این ابی الحدید