خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

استاد محمدحسین درایتی

derayati1زندگی نامه:

 به سال1343 شمسی در مشهد به دنیا آمدم. در سال 1355- 1356 وارد حوزه علمیه مشهد شدم و به مدت 4 سال در مدرسه علمیه حجة الاسلام جناب آقای موسوی ن‍ژاد ادبیات عرب، منطق، بیان و...  اصول فقه و همچنین عقائد و احکام  را به پایان بردم و سپس لمعتین را در محضر استاد جناب آقای صالحی فراگرفتم و رسائل و اکثر مکاسب و مقداری از کفایتین را در محضر استاد آیة الله مرتضوی به پایان بردم.

 همزمان به تدریس حوزه اشتغال داشته و این امر را در سالهای بعد نیز ادامه دادم. در سال 1362 به حوزه علمییه قم منتقل شده و ادامه مکاسب وکفایتین را در محضر استاد محقق داماد حاضر شده و در سال 64 دروس سطح حوزه را به پایان بردم. از سال 63 به مدت سه سال به درس خارج اصول آیة الله وحید خراسانی حاضر شدم و از سال  76 تا 74 به درس خارج اصول مرحوم آیة الله تبریزی و از سال 66 تا 79 در درس خارج فقه آن فقید به صورت مستمر حاضر شدم. و همچنین در درس خارج فقه آیة الله منتظری به مدت 3 سال و همچنین در درس خارج اصول فاضل به مدت یک سال حاضر شدم. درسالهای فوق الذکر نیز به تحصیل فلسفه نیز اشتغال داشته و از محضر اساتیدی مانند: حجج اسلام عبدالهیان، فیاض، شیرازی و.... در تحصیل کتابهای درایه، نهایه، منظومه و بخشی از اسفار استفاده ها بردم. همچنین به مدت 5 سال در درس تفسیر آیة الله جوادی آملی و مشکینی حضور مستمر داشته و بهره ها گرفتم.
از سال 63 با معجم بحار با کار تحقیق آشنا شده و در سال 65 به تصنیف غررالحکم مشغول شدم و در سال 66 کار آن را به انجام رساندم و همزمان، کار معجم غرر را نیز شروع کردم و از سال 66 تا 78 به صورت مستمر در مرکز تحقیقات وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی و در واحد احیاء آثار مشغول انجام کارهای تحقیقی مختلفی شدم که محصول آن همکاری در مختلف الشیعه، تصحیح آصفی، تصحیح سعدالسعود، راه اندازی واحد بزرگ احیاء تک نگاریهای تفسیری و.... می باشند. همزمان با موسسه نشر آثار امام خمینی (ره) در بازنویسی و تنظیم و ویرایش درسهای حضرت امام در شرح منظومه و اشعار، اشتغال داشته و در ادامه با بنیاد معارف اسلامی امام رضا علیه السلام در راه اندازی طرح احیاء آثار قرآنی به مدت 2 سال همکاری داشته و کار احیاء دو جلد از آن آثار را به انجام رساندم. از سال 78 در مرکز تحقیقات دارالحدیث و با طرح احیاء مجموعه رساله های رجالی و درایه ابوالمعالی کلباسی، کار خود را آغاز نمودم و آن آثار را در 4 جلد به نام (الرسائل الرجالیه) به انجام رسانده و از سال 80 به عنوان مسئول واحد احیاء، طرح بزرگ تحقیق وتصحیح کافی را با همکاری جمعی از محققان شروع کرده و همزمان به احیاء شروح و حواشی کافی که تاکنون چاپ نشده، دست زده و تا کنون چندین عنوان از آن شروح چاپ شده و چندین برابر آن در حال کار می باشد. و هم چنین طی سالهای جاری حدود 15 عنوان کتاب دیگر در زمینه های رجال، درایه، حدیث و شرح حدیث احیاء و چاپ شده است.

 کتاب ها:
1-شرح فروع الکافی: کتاب الطهاره
2-شرح فروع الکافی: کتاب الحیض و الجنائز و الصلاه
3-الکافی: الاصول العقل و الجهل، العلم، التوحید، الحجه
4-الکافی: الاصول الحجه
5-الکافی: الاصول الایمان و الکفر
6-الکافی: الاصول الایمان و الکفر، الدعا، فضل القران، العشره
7-شرح فروع الکافی: کتاب الصلاه و الزکاه
8-شرح فروع الکافی: کتاب الصیام و الحج
9-الشافی: فی شرح اصول الکافی
10-الذریعه الی حافظ الشریعه: شرح اصول الکافی
11-تراث الشیعه الفقهی و الاصولی: المختص بالفقه
12-القواعد الفقهیه
13-رسائل فی درایه الحدیث
14-تراث الشیعه الفقهی و الاصولی: المختص باصول الفقه
15-الدر المنظوم من کلام المعصوم
16-رسائل فی تفسیر سوره الفاتحه
17-گنجینه بهارستان: مجموعه 7 رساله در علوم قرآنی و روایی
18-الرسائل الرجالیه
19-سعد السعود
20-مختلف الشیعه
21-تفسیر الاصفی (فیض کاشانی)
22-معجم غرر الحکم
23-تصنیف غرر الحکم
24-صافی ( ملا خلیل قزوینی)
25-مجموعه رساله‌ها وکتابها از تفسیر سوره حمد

مفالات:
1-بدیع البیان لمعانی القرآن
2-معرفی ام الوسائل