خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

استاد محمدرضا آتشین صدف

atashinsadaf1زندگی نامه:

محمد رضا آتشین صدف در سال 53 در خوزستان به دنیا آمد؛ سال 73 وارد حوزه علمیه شد و سال 87 از دانشگاه تربیت مدرس در رشتۀ منطق فلسفی کارشناسی ارشد را اخذ کرد.

وی هم اکنون در زمینه‌ی منطق، فلسفه و ادبیات فارسی، در حوزه و دانشگاه تدریس دارد و برای برخی از نشریات و سایت‌‌ها هم مقاله و یادداشت می‌نویسد.
 

کتابها:

1- به شرط چاقو (مجموعه طنز)

2- یک چت (مجموعه داستان های کوتاه کوتاه)

مقالات:  

1- دشواری های منطقی نقیض های مفاهیم شامل و راه حل آن ها از دیدگاه ملاصدرا
2-روش ارائه محتوا مهم است

تدریس ها:
نام درس :منطق جدید                     محل تدریس :مرکز تخصصی فلسفه اسلامی           مقطع : فوق لیسانس
نام درس :ادبیات فارسی                 محل تدریس :مدرسه علمیه صدوق                        مقطع :سطح 1
نام درس :منطق قدیم                     محل تدریس :جامعه المصطفی العالمیه                  مقطع :لیسانس
نام درس :فلسفه اسلامی               محل تدریس :حوزه علمیه خواهران                        مقطع :لیسانس
نام درس :نحو عربی                       محل تدریس :دانشکده اصول دین                           مقطع :لیسانس
نام درس :اصول فقه                        محل تدریس :حوزه علمیه آیت الله قاضی                 مقطع :سطح 1
نام درس :منطق جدید                     محل تدریس :جامعه الزهرا (س)                            مقطع :فوق لیسانس
نام درس :منطق جدید                     محل تدریس :دانشگاه ادیان قم                             مقطع :فوق لیسانس