خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

استاد رضا بابایی

babaeeآثار و تألیفات:


1.    عنوان مقاله: امام خمینی، از ولادت تا ولایت (قسمت آخر)
حوزه (های) تخصصی: امام خمینی

2.    عنوان مقاله: امام خمینی؛ از ولادت تا ولایت (2)
حوزه (های) تخصصی: امام خمینی

3.    عنوان مقاله: امام خمینی (ره) از ولادت تا ولایت (1)
حوزه (های) تخصصی: امام خمینی

4.    عنوان مقاله: شوق قرآنی و ذوق عرفانی در دیوان امام خمینی (ره)
حوزه (های) تخصصی: عرفان نظری

5.    عنوان مقاله: مقدمه ای بر آسیب شناسی نشریات حوزه
حوزه (های) تخصصی: موانع پژوهشی • علم سنجی و تعامل علم و جامعه

6.    عنوان مقاله: فواید و قواعد ساده نویسی
حوزه (های) تخصصی: آیین نگارش و ویراستاری

7.    عنوان مقاله: پژوهش و موازین روساختی
حوزه (های) تخصصی: سیاستگذاری ها در حوزه توسعه علوم و پژوهش و میزان اثر بخشی آنها

8.    عنوان مقاله: حوزه و نشریات مجازی
حوزه (های) تخصصی: ادبیات و اینترنت

9.    عنوان مقاله: آیین تقدیم نامه نویسی
حوزه (های) تخصصی: آیین نگارش و ویراستاری

10.    عنوان مقاله: دیدن به نور خویشتن (اقبال لاهوری و تجربه دینی)
حوزه (های) تخصصی: فلسفه دین

11.    عنوان مقاله: در حدیث دیگران
حوزه (های) تخصصی: شاعران • شاهنامه پژوهی

12.    عنوان مقاله: دین و خوشبختى
حوزه (های) تخصصی: اخلاق دینی

13.    عنوان مقاله: وقف در آیینه شعر و ادب
حوزه (های) تخصصی: تاریخ • وقف، صدقه و انفاق

14.    عنوان مقاله: قرآن و معنویت
حوزه (های) تخصصی: اخلاق و تربیت در قرآن

15.    عنوان مقاله: گفتار فلسفی
حوزه (های) تخصصی: تاریخ کربلا

16.    عنوان مقاله: ضرورت های وبلاگ برای دین ورزان
حوزه (های) تخصصی: رابطه دین، دنیا، اخلاق • اخلاق رسانه ای

17.    عنوان مقاله: آسیب شناسی مجالس عزاداری
حوزه (های) تخصصی: تاریخ کربلا • تاریخ فرهنگی و اجتماعی اسلام


18.    عنوان مقاله: وفاق و وحدت در ادب پارسی
حوزه (های) تخصصی: نظم

19.    عنوان مقاله: نگاهی دیگر به اعجاز ادبی قرآن
حوزه (های) تخصصی: اعجاز قرآن

20.    عنوان مقاله: درآمدی بر مخاطب شناسی
حوزه (های) تخصصی: بررسی مخاطب

21.    عنوان مقاله: ضرورت ها و ظرافت های وبلاگ برای دین ورزان
حوزه (های) تخصصی: اخلاق رسانه ای

22.    عنوان: کتاب و کلیک: در میان جمع
حوزه (های) تخصصی: گرایشهای نو در شعر و داستان

23.    عنوان مقاله: هنر کلامی قرآن از منظری دیگر
حوزه (های) تخصصی: اعجاز قرآن

24.    عنوان مقاله: روض الجنان اجتهادی یا مأثور؟
حوزه (های) تخصصی: مباحث کلی تفسیر وتأویل

25.    عنوان مقاله: الحیاة، راهی به سوی وحی آباد
حوزه (های) تخصصی: نبی کیست، وحی چیست

26.    عنوان مقاله: قرآن اندیشی
حوزه (های) تخصصی: مباحث کلی علوم قرآن


27.    عنوان مقاله: قرآن از چشم انداز هنر
حوزه (های) تخصصی: قرآن، ادبیات و هنر

28.    عنوان مقاله: عرفان در حضور حضرت موعود (عج)
حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در اسلام

29.    عنوان مقاله: حوزه و ظرفیت های وبلاگ
حوزه (های) تخصصی: رسانه ها و مطبوعات

30.    عنوان مقاله: عارفانه‏ها در دیوان امام رحمه‏الله
حوزه (های) تخصصی: شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..] • عرفان ادبی

31.    عنوان مقاله: زندگى به روایت مرگ
حوزه (های) تخصصی: فلسفه دین

32.    عنوان مقاله: ولایت و عبادت
حوزه (های) تخصصی: امام شناسی

33.    عنوان مقاله: راز گلشن
حوزه (های) تخصصی: مهدویت

34.    عنوان مقاله: حدیث جمعه
حوزه (های) تخصصی: حدیث شناسی

35.    عنوان مقاله: باغ صد رنگ / دیداری با قرآن و روایات در دیوان اشعار امام خمینی
حوزه (های) تخصصی: قرآن، ادبیات و هنر • عرفان ادبی

36.    عنوان مقاله: سیرى در برخى آثار مولوى پژوهى
حوزه (های) تخصصی: شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]

37.    عنوان مقاله: سیر عرفان در سلوک شعر
حوزه (های) تخصصی: عرفان ادبی

38.    عنوان مقاله: مولانای نراق و مثنوی طاقدیس
حوزه (های) تخصصی: عرفان ادبی

39.    عنوان مقاله: مــولا در چـشم و دل مــولا
حوزه (های) تخصصی: امام شناسی • شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..] • عرفان ادبی

40.    عنوان مقاله: شعر، عرفان، امام (ره)
حوزه (های) تخصصی: شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..] • عرفان ادبی

41.    عنوان مقاله: مکاشفات رضوی کشفی ارزشمند
حوزه (های) تخصصی: عرفان ادبی

42.    عنوان مقاله: ما و علی (ع)
حوزه (های) تخصصی: تاریخ اسلام

43.    عنوان مقاله: تفسیر و تأویل قرآن در نگاه مولانا
حوزه (های) تخصصی: قرآن، ادبیات و هنر • عرفان ادبی

44.    عنوان مقاله: بازتاب لفظی و معنایی قرآن در دیوان امام‏خمینی(ره)
حوزه (های) تخصصی: قرآن، ادبیات و هنر

45.    عنوان مقاله: درنگی نو در آیهی ولایت
حوزه (های) تخصصی: قرآن وعترت

46.    عنوان مقاله: قرآن و حافظ (ره)
حوزه (های) تخصصی: قرآن، ادبیات و هنر • عرفان ادبی

47.    عنوان مقاله: شعری و شرحی:اشتهای مقدس
حوزه (های) تخصصی: قرآن، ادبیات و هنر

48.    عنوان مقاله: قرآن در ادب فارسی:نخستین موعظه
حوزه (های) تخصصی: قرآن، ادبیات و هنر • اخلاق معاشرت[اجتماعی]

49.    عنوان مقاله: شعری وشرحی: یک تصویر قرآنی در قاب ایرانی
حوزه (های) تخصصی: قرآن، ادبیات و هنر • عرفان ادبی

50.    عنوان مقاله: نسیم توفیق
حوزه (های) تخصصی: قرآن، ادبیات و هنر

51.    عنوان مقاله: سازمان ها در عصر فناوری اطلاعات
حوزه (های) تخصصی: کلیات

52.    عنوان مقاله: شعری و شرحی
حوزه (های) تخصصی: قرآن، ادبیات و هنر

53.    عنوان مقاله: هنوز فرصت هست
حوزه (های) تخصصی: تربیت دینی

54.    عنوان مقاله: معرفی کتاب
حوزه (های) تخصصی: کتاب شناسی و ماخذ شناسی قرآن و علوم دیگر

55.    عنوان مقاله: سابقه لطف ازل
حوزه (های) تخصصی: عرفان ادبی