خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

شرایط ثبت نام و شرکت در کلاس ها

داوطلبین محترم جهت ثبت نام و شرکت در کلاس های کانون نویسندگان قم ضروری است نسبت به تهیه موارد زیر اقدام فرمایند. بدیهی است در صورت نقص پرونده، گواهی نامه پایان دوره صادر نخواهد شد.

 


شرایط ثبت نام و شرکت در کلاس های کانون نویسندگان قم:


عکس 4*3 پشت نویسی شده 3 قطعه (برای صدور گواهی هر رشته یک عکس لازم است)
کپی شناسنامه یا کارت ملی 1 برگ
کپی آخرین مدرک تحصیلی 1 برگ
پرداخت مبلغ 200000 ریال بابت هر کلاس

 

رعایت موارد زیر حائز اهمیت است:


1-    مهلت تکمیل مدارک تا 3 روز قبل از شروع کلاس ها می باشد و کسانی که مدارکشان ناقص باشد، در لیست اصلی قرار نمی گیرند.
2-    در صورت انصراف تا 3 روز قبل از شروع کلاس ها اطلاع دهید تا نسبت به جایگزینی افراد رزرو اقدام شود؛ در غیر این صورت وجه مستردد نمی گردد.
3-    قبل از ثبت نام به روزها و ساعات برگزاری کلاس ها دقت فرمائید؛ بعد از شروع کلاس ها انصراف پذیرفته نمی شود.
4-    هنرجویان محترم می توانند در صورت عدم تداخل ساعات کلاس ها، در چند دوره مختلف ثبت نام فرمایند.
5-    در پایان دوره برای افرادی که در آزمون موفق به کسب نمره قبولی شده باشند، گواهی صادر می شود.