خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

آئین نامه آموزشی و انضباطی هنرجویان

مرکز آموزش کانون نویسندگان قم دارای آئین نامه آموزشی و انضباطی 8 ماده ای زیر است که همه هنرجویان گزینش شده به رعایت آن هستند.

 

حضور به موقع در کلاس

 

 1. شرکت در آزمون های میان ترم و پایان ترم و قبولی با معدل 14 برای شرکت در سطح بالاتر
 2. انجام دادن تمرین های عملی و فعالیت های کارگاهی
 3. رعایت اخلاق و ظواهر دینی و پوشش اسلامی
 4. غیبت نکردن بیش از 2 جلسه در یک ترم آموزشی
 5. استفاده نکردن از تلفن همراه در محیط کلاس
 6. نیاوردن افراد متفرقه( مخصوصاً خردسالان) به همراه خود
 7. پرداخت هزینه اموال در صورت خسارت رساندن به آنها

 

یادآوری:

 

 •  مهلت انصراف از هر درس تا 3 روز قبل از اتمام ثبت نام می باشد. در صورت انصراف پس از مدت مذکور، ودیعه دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
 • چنانچه هنرجو بیش از 2 جلسه غیبت داشته باشد، ودیعه مسترد نمی گردد و به عنوان بخشی از هزینه های کانون به حساب کانون واریز خواهد شد.
 • ودیعه دریافت شده پایان هر ترم پرداخت می شود.
 • افرادی که مدارک ثبت نامشان ناقص باشد در لیست رزرو قرار می گیرند و چنانچه  تا زمان شروع کلاس، مدارکشان را کامل نکنند ثبت نام منحل می گردد.