خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

اطلاعیه دوره تابستان

Image00001

اطلاعیه دوره تابستان 1396

اطلاعیه دوره تابستان Image00001

اطلاعیه ثبت نام بیست و سومین دوره کلاس های آموزشی ،مهرماه 1395

اطلاعیه ثبت نام بیست و سومین دوره کلاس های آموزشی ،مهرماه 1395
کانون نویسندگان قم همچون ادوار گذشته اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی فنون نویسندگی در استان قم نموده است.
لطفا جهت ثبت نام ،ضمن مشاهده اطلاعیه ذیل، نسبت به تهیه مدارک ثبت نام اقدام فرمائید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
عکس 4*3 پشت نویسی شده 1 قطعه
اصل و کپی کارت ملی 1 برگ
پرداخت مبلغ 500000 ریال بابت شهریه

کلاس شاهنامه خوانی و حافظ خوانی  بصورت رایگان برگزار می گردد

00000