002

004

003

008
 
sal1399
001 006 005 007

خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

معرفی دوره های آموزشی

دوره مقدماتی
1- آشنایی با چند قالب نگارشی: خاطره نگاری – نامه نگاری- قصه- داستان
2- تعریف داستان/درونمایه/پیام/هدف/ سوژه/ موضوع/طرح/عنصر کشمکش وانواع آن-
تفاوت داستان با قصه، خاطره و گزارش (همراه با اندکی درباره گزارش و خبر)
3- آشنایی اولیه با عناصر داستانی: حادثه/شخصیت/زاویه دید/گفت و گو/زبان و نثر/ فضا و لحن/ زمان ومکان
                                               ادامه مطلب
Fiction

دوره تکمیلی
شرایط ورود به این دوره ، ارائه 2 داستان کوتاه و قبولی درامتحان کتبی است که در پایان دوره مقدماتی گرفته می شود.

1- انجام فعال و کاربردی کردن عناصری که در دوره مقدماتی آموخته شد. با حضور فعال هنرجویان – تحقیق های فردی و گروهی در باره آن عناصر و ارائه کنفرانس
2- نقد و بررسی آثار کلاسی و آشنایی کامل با اسلوب نقد و شناخت انواع نقد
3- آشنایی با نویسندگان خارجی و آثار آنها و نقد یکی از آثار

 

 

دوره ابتدایی:
 در دوره ابتدایی (ده جلسه ، هرجلسه 1/5 ساعت) هنرجو با مسائل نظری ویرایش آشنا می شود؛ در این سرفصل ها:
Editing دوره متوسطه :
در این دوره،هدف آن است که هنرجو با ویرایش فنی(صوری) آشنا شود؛دراین سرفصل ها:
     - چگونگی اصلاح رسم الخط
     - استفاده صحیح از نشانه های سجاوندی   پاراگراف بندی، نحوه صحیح تنظیم پاورقی،  املای اعداد و ارقام،  تنظیم کتاب نامه، شیوه نمایه سازی
این دوره از 20 تا 40 جلسه، قابل ارائه است واستاد به صورت عملی و با استفاده از متن های آموزشی و کلاسیک،هنرجو را به کار مسلط می سازد.
مقطع مقدماتي
  در دوره مقدماتي هنرجويان علاوه بر شناخت كلياتي از مباني نظري، همزمان، با ساير تكنيك‌هاي پرورش خلاقيت نیزآشنا مي‌شوند؛ تا هم باعث شكوفايي استعدادهاي فردي آنها شود و هم در روند آموزش ، گرفتار جاذبه‌هاي مباحث نظری محض ، نشوند.


                                              ادامه مطلب

filmnameh مقطع تكميلي
در اين دوره هنرجويان علاوه بر آشنايي با مباحث تئوري، به صورت علمي و كاربردي نيز در زمينه‌هاي موقعیت نویسی، ايده‌پردازي و طراحي به شيوه فعال آموزش خواهند دید. در واقع در اين فرايند هنرجويان با نحوه طراحي، درام پردازي و بسط طرح و توطئه به صورت نظری و عملی آشنا خواهند شد

دوره مقدماتی:
براي انجام يك تحقيق مي‌بايد موضوع مورد مطالعه را از جهات مختلف مورد شناسايي دقيق قرار دهيم. در اين شناسائي نكاتي مورد توجه قرار مي‌گيرد كه عبارتند از:
پيشينه تحقيق:محقق در معرفي موضوع مورد مطالعه از كليه تحقيقات انجام شده قبلي مي‌تواند كمك بگيرد و احاطه خود را نسبت به موضوع بيشتر نمايد.

                                                 ادامه مطلب

raveshtahghigh دوره تکمیلی:
زماني است كه پس از انجام مقدمات كار يعني مشخص و معين شدن جامعه مورد مطالعه و تنظيم فرضيه‌ها با توسل به تكنيك هاي خاصي اطلاعات و ارقام لازم را از جامعه مورد مطالعه جمع آوري مي‌كنيم .
مهمترين تكنيك هاي جمع آوري اطلاعات عبارتند از
1-پرسشنامه تحقيقاتي 2-مشاهده در تحقيق 3-استفاده از فيش 4-نمونه گيري 5-مونو گراف
چگونه بنویسیم
1. مرحله پیش از نوشتن:  در این مرحله نویسنده به دنبال موضوع و فكری می گردد تا آن را به عنوان مضمون بر روی كاغذ بیاورد.
2. مرحله نوشتن: شامل فعالیتهایی می شود كه به مضمون، شكل اولیه را در قالبی كه پخته نیست میدهند
3. مرحله پس از نوشتن: شامل همه كنشهایی می شود كه طی آنها نویسنده و روزنامه نگار مرحله نوشتن را مورد بازنگری قرار می دهند.                                                 ادامه مطلب

nevisandegi دوره تکمیلی:
1. اعتماد به نفس سرشار (تا پركاه در دریای تردید نباشد)؛
2. بلوغ فكری (تا در اصلاح و حك مطلب دچار هوس و غرور نشو د)؛
3. وسواس منطقی (تا از سر سهل انگاری تن به حرف نویسنده ندهد)؛
4. ذهن بدگمان (تا مطالب «بودار» را تأیید نكند)؛
5. وسعت دانش (تا در برابر هیچ مطلبی لنگ نزند)؛
6. عزم استوار (تا در برابر فشار كار پس نزند)؛

معرفی دوره فیلمنامه نویسی

filmnamehمقطع مقدماتي


در دوره مقدماتي هنرجويان علاوه بر شناخت كلياتي از مباني نظري، همزمان، با ساير تكنيك‌هاي پرورش خلاقيت نیزآشنا مي‌شوند؛ تا هم باعث شكوفايي استعدادهاي فردي آنها شود و هم در روند آموزش ، گرفتار جاذبه‌هاي مباحث نظری محض ، نشوند.

 

سر فصل های این مقطع :

1.    پرورش خلاقيت

لازم است هنرجويان همزمان با فراگيري مباني نظري، با تكنيك‌هاي نگارش خلاق آشنا شوند. منظور از تكنيك‌هاي پرورش خلاقيت ، شيوه‌هايي است كه از ايده‌پردازي به خلق موقعيت منجر شود و در راستاي آموزش فيلم‌نامه نويسي به طرح بيانجامد.

2.    مباني نظري

هنرجويان در كنار پرورش خلاقيت، كلياتي از مباني نظري را نيز آموزش خواهند ديد. هدف از ارئه این مباحث نظری آشنایی اجمالی هنر جویان با اصول فیلمنامه نویسی و فهم عناصر و  مبانی فیلمنامه است.
الف) تفاوت فيلمنامه با قصه، رمان و نمايشنامه (2جلسه)
ب) روايت در فيلمنامه (2 جلسه)
ج) روش كلاسيك فيلمنامه نويسي (10 جلسه)
- ساختار کلاسیک
- موقعیت دراماتیک
- وضعیت نمایشی
- سوژه یابی و ایده پردازی
- طرح و عناصر آن
د) معرفي منابع معتبر فيلمنامه نويسي
تذکر:
در طول دوره ، هنرجويان علاوه بر شناخت كلياتي از مباني نظري، همزمان با ساير تكنيك‌هاي پرورش خلاقيت نیزآشنا مي‌شوند؛ تا باعث شكوفايي استعدادهاي فردي آنها شود دستيابي به ایده مناسب و طرح فیلمنامه از طريق تمرين هاي فشرده، از اهداف اصلي اين مقطع  خواهد بود.


منابع اصلی براي مطالعه بيشتر در طول دوره معرفي خواهد شد

مهدی داودآبادی
اسفند89مقطع تكميلي


در اين دوره هنرجويان علاوه بر آشنايي با مباحث تئوري، به صورت علمي و كاربردي نيز در زمينه‌هاي موقعیت نویسی، ايده‌پردازي و طراحي به شيوه فعال آموزش خواهند دید. در واقع در اين فرايند هنرجويان با نحوه طراحي، درام پردازي و بسط طرح و توطئه به صورت نظری و عملی آشنا خواهند شد.

سر فصل های این مقطع :

1.    طرح و انواع آن ( منشي، كنشي و بينشي) (2 جلسه)
-    طرح وتفاوت آن با داستان
-    تعرف ارسطویی و نئو فرمالیستی وتقسیمات آن
2.    ريخت شناسي طرح (2 جلسه)
3.    موقعيت دراماتيك (2 جلسه)
-    تعریف موقعیت
-    دراماتیک در مقابل اپیک
4.    شخصيت پردازي (4 جلسه)
-    شخصیت دراماتیک
-    انواع شخصیت
5.    وضعيت‌هاي نمايشي (2 جلسه)
6.    کاشت اطلاعات ( 4 جلسه )
-     نظام ارتباطی بیرونی
-    نظام ارتباطی درونی
-    اطلاعات لایه ای
-    تعلیق ، کنایه نمایشی و غافلگیری
تذکر:
در طول دوره ، هنرجويان علاوه بر شناخت كلياتي از مباني نظري، همزمان با ساير تكنيك‌هاي پرورش خلاقيت نیزآشنا مي‌شوند؛ تا باعث شكوفايي استعدادهاي فردي آنها شود دستيابي به طرح و سیناپس فیلمنامه از طريق تمرين هاي فشرده، از اهداف اصلي اين مقطع  خواهد بود.


منابع اصلی براي مطالعه بيشتر در طول دوره معرفي خواهد شد

مهدی داودآبادی
اسفند89


مقطع کارگاهی


كارگاه فيلم‌نامه به صورت هفتگي، هر جلسه سه ساعت برگزار خواهد شد. هنرجويان زير نظر استاد ابتدا موضوع شناسي کرده، پس از انتخاب موضوع مناسب به ايده‌پردازي و طراحي خواهند پرداخت؛ پس از تصويب طرح‌ها، اقدام به نگارش سيناپس، خلاصه سكانس،‌ صحنه بندي و دياگوگ نويسي خواهند نمود.

اين كارگاه به دوصورت قابل برگزاري است :
الف: مشارکتی و ایده پردازی و نگارش همگانی و جمعی
ب : ایده پردازی انفرادی و نفد و تحلیل مشارکتی

سر فصل های این دوره:

1.    موضوع شناسي و سوژه‌يابي ( 3 جلسه)
2.     طراحي ( 4 جلسه)
3.    ریخت شناسی طرح ها (2 جلسه)
4.    صحنه‌پردازي و سكانس نويسي (6 جلسه)
5.    ديالوگ نويسي (2 جلسه)

برنامه های جانبی دیگری نیز وجود دارد که با شناخت
ظرفیت های آموزشی کانون  در طول دوره معرفي خواهد شد

مهدی داودآبادی
اسفند89

 

 

 

اطلاعات تماس


قم - خیابان شهید فاطمی(دورشهر)
نبش میدان رسالت
مجتمع فرهنگی آموزشی طلوع مهر
کانون نویسندگان قم

کدپستی:63109-37156
صندوق پستی:3814-37185
تلفن تماس: 37831421-025
تلفکس: 37741256-025

پست الکترونیکی:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
کانال تلگرام: https://telegram.me/kanoonnevisandeganqom